Pokersatsning: 6 Poker Satsningar för att förbättra din Strategi

Pokersatsning - För att bli en framgångsrik pokerspelare behöver du en hel arsenal av vapen. Dessa vapen är de olika typerna av höjningar du kan göra.

För att bli en framgångsrik pokerspelare behöver du en hel arsenal av vapen. Dessa vapen är de olika typerna av höjningar du kan göra.

En viktig sak att tänka på innan vi börjar är att vi diskuterade storleken på höjningarna i form av multiplar av stora blinden. Vi kan alltså säga “höj med 3 gånger stora blinden”. Efter floppen pratar vi om storleken på höjningarna i form av multiplar av den totala potten för tillfället. Vi kan alltså säga “beta halva pottstorleken” och vi menar då om potten totalt är $20 ska du höja med $10.

Låt oss titta på de grundläggande typerna av betar (höjningar) som du kommer att kunna använda i din strategi.

Värdebet

Mål
Få in mer pengar i potten utan att skrämma iväg dina motståndare.

Storlek på bet
Halva pottstorleken

En värdebet är när vi tror att vi har den bästa handen och vi vill få in pengar i potten så vi vinner mer.

Nu till problemet: Vi vill få in så mycket pengar som möjligt i potten. Vi vill dock inte beta för mycket så att vår motståndare blir rädd och lägger sig.

En värdebet ska vara omkring halva storleken på potten. Detta är billigt nog för att fresta en motståndare som håller på att förlora att fortsätta spela. Samtidigt är den är stor nog att skydda din hand mot motståndare som sitter på drag som skulle göra att du förlorar handen.

Genom att beta halva potten ger du din motståndare endast 3 till 1 i pottodds. Om en motståndare synar dig med ett drag gör han ett misstag då han inte har oddsen med sig att jaga de flesta draghänderna.

Fortsättningsbet

Mål
Fortsätta uppfattas som stark

Storlek på bet
Halva pottstorleken

En fortsättningsbet är när vi tar kommandot innan floppen genom att beta. När väl floppen kommer missar vi den totalt och träffar ingenting.

Så där sitter vi med en hand som missat floppen. Eftersom vi visat styrka innan floppen vet motståndarna inte att vi missat floppen. Nu har vi möjligheten att göra en fortsättningsbet där vi fortsätter att uppfattas som starka av våra motståndare. Vad vi hoppas på är att alla andra ska lägga sig här eftersom de tror att vi har en stark hand.

Chanserna är stora att våra motståndare också har missat floppen och genom att vi betade innan floppen och betade efter floppen kan tvinga våra motståndare att lägga sig.

En fortsättningsbet ska vara runt halva pottstorleken. Storleken på denna typ av bet är väldigt viktig. En bet omkring halva pottstorleken ger oss följande fördelar:

 • Du har inte lagt in för mycket pengar i potten vilket betyder att om din motståndare kontrahöjer dig eller synar dig kan du fortfarande lägga dig utan att förlorat allt för mycket.
 • Du ger endast din motståndare pottoddsen 3 till 1 vilket inte är ett bra odds för honom om han sitter på de flesta draghänderna.

Så om du motståndare också har missat floppen är chanserna stora att en fortsättningsbet kommer att jaga bort dem från potten. Om din motståndare har träffat något på floppen kan du dra dig ur handen utan att förlorat allt för mycket pengar.

Prövobet

Mål
Skaffa information från din motståndare

Storlek på bet
En tredjedel av pottstorleken

En prövobet är ganska like en fortsättningsbet men det finns en liten skillnad. I denna situation har din motspelare tagit kommandot innan floppen och har nu visat svaghet efter floppen.

Nu skapar detta ett problem för dig eftersom du nu får blandade signaler från din motståndare, han har visat styrka före floppen, och nu har visat svaghet efter floppen.

Det finns en del anledningar till att din motståndare gjort detta:

 • Din motståndare har missat floppen och vill inte lägga in ytterligare marker i potten.
 • Din motståndare har träffat en monsterhand och försöker nu slowspela.
 • Din motståndare har träffat en mellanbra hand på floppen och är rädd att du kanske har en något starkare hand.

Vi behöver alltså fundera ut ifall vår motståndares svaghet han visat är genuin eller ifall det är en fälla. För att fundera ut detta gör vi en prövobet. Denna bet är ungefär en tredjedel av pottstorleken.

En prövobet har två mål:

 • Om din motståndare är genuint svag så kan du med denna bet vinna potten direkt.
 • Vi tvingar vår motståndare att göra ett val så vi kan få information om vår motståndares hand vilket kan hjälpa oss att veta vad han sitter på.

Om vi inte skulle göra en prövobet här skulle vi inte bara förlora chansen att ta hem potten direkt utan vi skulle också få se turnen utan att ha en aning om vad vår motståndare sitter på.

Slowspel

Mål
Spela svagt i förhoppning av att framkalla en höjning från din motståndare

Storlek på bet
Check

Att slowspela är en väldigt kraftfull manöver vilket kan användas för att få fram mer marker ur en motståndare som kanske inte skulle lagt in så mycket i potten i vanliga fall.

Att slowspela kan vara effektivt men ökar också risken för din motståndare att träffa något som är bättre än din hand. På grund av detta ska du alltså bara använda denna teknik med väldigt starka händer och i vissa situationer.

Att slowspela innebär kort och gott att man verkar svag i förhoppning att dölja sin styrka. Detta kanske leder till att din motståndare försöker bluffa och lägger in mer pengar i potten.

Illustration

Du sitter på Qclubs Jdiamonds  – Floppen visar 8diamonds 9spades Thearts, och du har precis floppat en stege! En bra motståndare bör se att det är en möjlighet att något fått stegen och kanske spelar försiktigt.

Om du skulle börja och göra en värdebet är chanserna stora att din motståndare misstänker att du har en stege och kommer då att lägga sig. Om du slowspelar handen och checkar kanske din motspelare tror att du är rädd för att någon sitter på stegen och därför kommer han kanske att beta för att försöka lura dig att just han sitter på stegen. Det sistnämnda är det vi hoppas på genom att slowspela.

Du har då alternativet att antingen kontrahöja (och avslöja din styrka) eller bara syna för att sedan fortsätta att slowspela en satsningsrunda till. Genom att göra denna manöver har du fått dina motståndare att lägga in marker i potten och ökat storleken på potten samtidigt som du har en väldigt stark hand.

Risken med att slowspela är att du ger din motståndare chansen att komma ikapp dig och till och med få gratiskort om han också checkar. På grund av detta ska du endast slowspela när du har en väldigt stark hand. Slowspela aldrig när du tror att din motståndare sitter på ett drag som skulle kunna ge honom en bättre hand än du har.

Slowspel kan också användas på en väldigt tight spelare. Du ger honom gratiskort så att han kanske träffar något (inte bättre än dig dock) som kommer uppmuntra honom att beta.

Slowspel används bäst i följande situationer:

 1. När floppen gör din motståndare misstänksam på din hand och att han därför skulle lägga sig om du betade.
 2. Du spelar mot en tight spelare som är svår att få marker av.
 3. När det inte är några drag på bordet som kommer kunna slå din hand.
 4. När du spelar mot en väldigt lös spelare som nästan alltid bluffar och höjer om du checkar.

Överbet

Mål
Att sätta maximal press på din motståndare så han gör ett misstag

Storlek på bet
1 till 2 gånger potten

En överbet är precis vad det låter som. Det är när du betar en för stor bet för att sätta maximal press på din motståndare i hopp om att få honom att fatta ett felaktigt beslut.

En överbet kan användas i följande två situationer:

 1. I ett blufförsök – vi försöka att ta potten och vill göra det väldigt dyrt för vår motståndare att syna. I denna situation kan vi tvinga ut våra motståndare som endast sitter på marginella händer.
 2. I ett försök att bygga upp potten – om vi spelar mot en väldigt lös spelare eller om vi precis har försökt att bluffa som vår motståndare sett igenom. Det kan i detta läge vara bra att göra en överbet i hopp om att få en syn. Vår motståndare kan då syna i tro att vi bluffar.

All – In Bet

Mål
Sätta maximal press på din motståndare att göra ett misstag

Storlek på bet
Alla dina marker

Detta är den maximala beten du kan göra och ger därför din motståndare ett väldigt knivigt dilemma.

Den är väldigt lik en överbet men det är en mer riskabel bet eftersom du har gått in med alla dina marker i en pott. All-in beten bör endast användas i vissa situationer.

Du ska alltid veta att om du är pottberoende i en hand. Att vara pottberoende betyder att du har så mycket marker i potten jämfört med dina kvarvarande marker att du inte kan lägga dig för en höjning.

I denna situation är det alltid bättre att göra det första draget och gå all-in istället för att låta din motståndare gå all-in innan dig. Detta beror på att om du går all-in först har du ytterligare ett sätt att vinna potten på då din motståndare kan lägga sig. Om du synar hans all-in kan du endast vinna på att ha bättre hand än honom.

All-in betar används oftare i turneringar än i cash games. Du kommer således ha en begränsad användning av denna bet i din strategi.

Avslutande om typer av betar

Innan vi avslutar denna lektion är det några få saker kvar som är värda att nämna.

Varierande storlek på betar

Även om vi visat dig hur mycket du ska beta vid olika tillfällen är det ändå viktigt att variera storlekarna på dina betar så fort du vant dig med att beta.

Du ska inte variera dig drastiskt men om du hela tiden betar samma summa varje gång kommer bättre spelare att kunna läsa ditt spel som en öppen bok. Du ska alltså försöka variera dig lite för att du ska bli svårläst.

Mönster på betar

Du kan börja samla information om vilka mönster på betarna dina motståndare använder sig av. Detta kommer hjälpa dig att veta vilka händer dina motståndare sitter på.

Fiskar har ingen strategi!

Även om du nu har en arsenal av bra betar du kan använda dig av måste du ändå tänka på att fiskar inte har en strategi och förstår inte pottodds etcetera. Detta medför att vissa av de mer komplicerade betarna vi lärt dig ovan inte kommer fungera lika bra mot dåliga spelare.

Mot svaga spelare bör du ha en väldigt grundläggande strategi med många värdebetar när du har en bra hand. Så fort vi börjar spela mot bättre spelare kan vi använda oss av mer avancerade betar.

Poker Bankrulle Utmaning: Fas 4

 • Insatser: $0.02/$0.04
 • Inköp: $4 (100 x BB)
 • Ursprunglig Bankrulle: $43
 • Mål: $20 (5 x Buy In)
 • Bankrulle mål: $63
 • Beräknade Sessioner: 5

Använd denna övning till börja pröva att använda några av de olika typer av betar som du lärt dig och fortsätt att spela enligt strategin du lärt dig och glid inte undan från den. Tänk fortfarande på att spela efter starthandstabellen samt de andra verktygen i din strategi.