I denna lektion kommer vi att titta på lite olika händer som vi kan träffa på floppen och hur vi spelar dem.

Styrkor på olika pokerhänder: Hur bra är din pokerhänder?

I denna lektion kommer vi att titta på lite olika händer som vi kan träffa på floppen och hur vi spelar dem. Precis vad är styrkan i dessa pokerhänder och hur du spelar med dem för att se till att du få ut maximalt värde från dina vinnande händer eller inte faller ner en fälla? Vissa kan verka starkare än de egentligen är, och det finns många faktorer att tänka på när man beslutar hur man ska spela med dem efter floppen.

Att inte floppa något alls - Detta kommer att hända ofta. Om du inte floppar något måste du fatta ett beslut om huruvida du vill fortsätta handen eller inte.

Att inte floppa något alls

Detta kommer att hända ofta. Om du inte floppar något måste du fatta ett beslut om huruvida du vill fortsätta handen eller inte.

Vi har följande alternativ:

 • Checka eller lägga dig – Checka för att hoppas få se ett gratiskort men lägg dig om någon höjer.
 • Fortsättningsbet – Om vi har visat att vi har en stark hand innan floppen kan vi göra en fortsättningsbet i hopp om att skrämma bort din motståndare och vinna.

Vilket av de olika alternativen vi väljer beror på hur bra hand vi har (även om vi inte träffat något på floppen) och den information vi fått från vår motståndare. Om den information vi har säger att han har träffat något på floppen är det sannolikt att vi kommer lägga oss på en eventuell bet. Om han verkar svag och att vi tror att han inte träffat något på floppen kan vi föröka oss på en fortsättningsbet och föröka få potten.

Att floppa ett drag - De två vanligaste dragen som du vill få är det öppna stegdraget och färgdraget.

Att floppa ett drag

De två vanligaste dragen som du vill få är det öppna stegdraget och färgdraget.

Vi vet från pokermattesektionen att vi endast spelar drag om oddsen är på vår sida. Om vår motståndare agerar innan oss och betar så ska vi använda våra pokermattekunskaper för att endast spela om oddsen är på vår sida.

Om vi är i sen position och vår motståndare checkar kan vi antingen få se ett gratis kort och försöka träffa vår draghand eller så kan vi föröka att göra en fortsättningsbet om vi visat styrka innan flopp.

Det blir lite mer komplicerat när vi agerar innan vår motståndare. Vi har väldigt lite information om huruvida vår motståndare har träffat något på floppen eller inte. Allt vi kan göra är att titta på hans betarmönster innan floppen och därifrån avgöra om floppen passar in i den hand vi tror han har utifrån hans agerande. Vi har nu följande alternativ:

 • Fortsättningsbet – Om han var aggressiv innan floppen kan vi försöka att ta potten genom att göra en fortsättningsbet och hoppas på att vår motståndare inte träffat något på floppen.
 • Begränsad bet – Den här typen av bet används för att försöka begränsa beten för att försöka få de rätta oddsen för att spela vårt drag. Agerar vi först kan vi göra denna typ av bet för att sedan hoppas att vår motståndare inte kontrahöjer. Om han endast synar kommer vi att få de korrekta oddsen för att spela vårt drag. Om han lägger sig får vi potten direkt. Om han kontrahöjer har vi mer information om hans hand eftersom han har visat styrka och vi har fortfarande möjligheten att dra oss ur handen och lägga oss.
 • Checka – Vi kan också checka och hoppas på ett gratiskort. Vi riskerar dock att bli utmanövrerade av vår motståndare men det är okej då vi inte har oddsen på vår sida.

Jaga inte draghänder om du inte har de rätta oddsen för det. Om någon höjer dig och oddsen inte är rätt ska du lägga dig och vänta på rätt tillfälle. Kom ihåg att vi vinner pengar på grund av våra motståndares misstag och inte tvärtom.

Att floppa ett par - Detta kommer hända dig ofta men ett par ensamt är inte en speciellt stark hand.

Att floppa ett par

Detta kommer hända dig ofta men ett par ensamt är inte en speciellt stark hand. Det finns en hel del olika scenarion där våra motståndare kan ha bättre händer än oss. Kanske har han ett pocketpar som är bättre än det par vi sitter på. Han kanske har träffat ett tvåpar, en triss, en stege, en färg. Listan kan göras lång.

Några av dessa händer såsom stege eller färg kan vi utesluta med hjälp av att se hur floppen ser ut. De flesta andra händer är dock maskerade vilket gör att vi endast har mönstret på hur han betar att gå på.

Det är på grund av ovanstående anledningar vi spelar försiktigt med endast ett par.

 • Toppar – Även fast det finns risk för att din motståndare träffat något jättebra är det troligt att vi är i ledningen när vi floppat topparet. Vi bör tänka oss att vi är i ledningen och värdebeta tills vi får annan information från vår motståndare som säger att vi är slagna.
 • Mellan och bottenpar – Vi ska inte vara allt för intresserade av dessa. Dessa är väldigt svaga händer och är enkelt slagna. Vi kan göra en prövobet för att få information från vår motståndare men så fort han visar på styrka bör vi lägga oss.
Att floppa ett tvåpar - Tvåpar är en stark hand och vi kommer nu försöka att bygga upp potten. Vi har en stor chans att vinna hela handen.

Att floppa ett tvåpar

Tvåpar är en stark hand och vi kommer nu försöka att bygga upp potten. Vi har en stor chans att vinna hela handen. Vi måste fortfarande spela handen korrekt inte bara för att vinna så mycket så möjligt utan också för att skydda vår hand.

Det är en väldigt liten chans att vi kommer att förbättra vår hand. Vi kommer bara att förbättra vår hand till en kåk 17% av gångerna så om vi kommer vinna denna hand så är det en stor chans att vi gör det med ett tvåpar.

Vi måste hålla ett öga på hur floppen ser ut så att inte vår motståndare kan förbättra sin hand så han slår vårt tvåpar. Tänk på att spela så att din motspelare inte har de rätta oddsen för att syna med en draghand.

Det finns tre typer av tvåpar vi kan floppa:

Det högsta tvåparet

Vi är med ganska stor sannolikhet i ledningen just nu. Det är osannolikt att vår motståndare har träffat topp eller mellan trissen (eftersom vi har två av korten i leken). Det finns en liten chans att de träffat den lägsta trissen men vi är relativt säkra på att vi har den bästa handen.

Vårt mål här är att bygga upp potten så att vi får ut så mycket pengar som möjligt av vår motståndare. Jag skulle rekommendera en enkel värdebet här. Jag skulle beta lite mer om det finns någon indikation på ett stegdrag eller färgdrag från informationen på floppen.

Det lägsta tvåparet

Vi kommer använda oss av en liknande aggressivitet som ovan. I denna situation hoppas vi på att vår motståndare har floppat det högsta paret. Då kommer vår motståndare endast ha 5 outs då han vinner över oss och kommer vara beredd att lägga in pengar i potten.

Högsta och lägsta tvåparet

Förvånansvärt är att vi är som mest sårbara när vi sitter på det lägsta och det högsta tvåparet. Detta för att om vår motståndare har topparet kommer han ha en extra out med chansen att träffa mellankortet som skulle tillintetgöra vårt bottenpar och ge oss båda ett tvåpar men med skillnaden att motståndaren antagligen har en högre kicker.

Exempel: Vi sitter på Aclubs 5diamonds och vår motståndare sitter på Adiamonds Qhearts. Floppen kommer Aheart 9clubs 5spades. Kommer en till nia upp på turnen eller på rivern kommer vi att sitta på samma tvåpar som vår motståndare med skillnaden att vi har 5 som kickar medan han har Q som kicker. Han kommer alltså att vinna handen då.

Vi har fortfarande en stark hand med topp och botten paret. Eftersom vår motståndare har en extra out kommer vi att spela handen väldigt aggressivt och göra så att motståndaren får betala dyrt för att se nästa kort. Vi är glada om vi vinner potten nu utan fler risker så jag rekommenderar en bet som är lika stor som potten.

Att floppa ett set - Att floppa ett set innebär att man sitter på ett pocketpar och träffar ett tredje kort på floppen som ger oss en triss.

Att floppa ett set

Att floppa ett set innebär att man sitter på ett pocketpar och träffar ett tredje kort på floppen som ger oss en triss. Detta är en väldigt stark hand för att den är väldigt kamouflerad och våra motståndare kommer inte ha en aning att vi sitter på ett set. Han kan tro att han är i ledningen med en svagare hand än vad vi sitter på.

Återigen vill vi få ut så mycket pengar som möjligt ur handen utan att skrämma iväg vår motståndare. Vi vill samtidigt skydda vår hand mot möjliga draghänder som skulle kunna vinna över oss.

 • Om det ett steg eller färgdrag på floppen – Beta aggressivt och var säker på att inte ge din motståndare bra odds för att syna. Om de synar fast de har dåliga odds gör de fel och kommer att förlora på det i längden.
 • Om vi tror att vår motståndare har träffat något – Gör en värdebet eller en lite högre bet och hoppas att vår motståndare som kanske har träffat topparet kanske tror att han är i ledning och kontrahöjer oss.
 • Om vi tror att vår motståndare inte har träffat något – I denna situation kanske vi vill fortsätta att kamouflera styrkan på vår hand genom att checka i hopp om att vår motståndare ska försöka bluffa då han vanligtvis inte skulle ha lagt in mer pengar i potten om vi betat först. Om vi ger vår motståndare ett gratiskort här är det inga problem då vi hoppas att vår motståndare träffar något som inte slår vår hand men som gör att han vill fortsätta att spela och syna även nästa satsningsrunda.
Att floppa trips - Att floppa trips innebär att ett par kommer på floppen varav du sitter på ett tredje vilket gör att du får en triss.

Att floppa trips

Att floppa trips innebär att ett par kommer på floppen varav du sitter på ett tredje vilket gör att du får en triss. Enda skillnaden mellan set och trips är att trips inte är lika kamouflerade som set är. Vår motståndare kommer vara medveten om att risken finns att vi träffat trips när det ligger ett par på bordet. Vi kan också sitta på en kåk.

Detta innebär att motståndaren kommer vara mer försiktig med att lägga in fler marker i potten så vi vill vara noga med att inte skrämma iväg honom.

Många spelare försöka bluffa när de ser att ett par ligger på bordet. Detta medför att vi ganska ofta kan slowspela en hand som denna och hoppas på en bluff från vår motståndare. Ett annat alternativ är att göra en liten bet liknande som prövobet och se om vår motståndare nappar.

Som vanligt bör du titta på floppens struktur för att se om det finns någon möjlighet att din motspelare sitter på något drag. Finns det möjlighet till drag bör du alltid spela aggressivt för att skydda din hand.

Du bör inte förvänta dig att vinna en stor pott med trips eftersom det är för uppenbart. Hursomhelst kan du mot en dålig spelare som träffar ett toppar ha tur och vinna mycket pengar.

Att floppa en stege - Återigen är detta en väldigt stark hand men det kommer också att vara lätt att upptäcka av dina motståndare.

Att floppa en stege

Återigen är detta en väldigt stark hand men det kommer också att vara lätt att upptäcka av dina motståndare.

Det finns två typer av stegar vi kan träffa:

 • Smart End – Den högsta möjliga stegen (exempel: Vår hand 9, T – Floppen 6, 7, 8).
 • Dumb End – Den lägsta möjliga stegen (exempel: Vår hand 4, 5 – Floppen 6, 7, 8).

Generellt sett är det bättre att spela dessa händer aggressivt är att slowspela dem:

 • Smart End – Här är det bättra att du betar än att du slowspelar för det finns så många skrämselkort (för din motståndare) som kan komma på turn som kommer förhindra honom att beta senare. Vi bör försöka att få in pengar i potten nu om vi kan. En värdebet på halva potten är bra här eller lite högre om du spelar mot en lös spelare eller om du tror att din motståndare har träffat högsta paret eller liknande.
 • Dumb End – Här ska vi spela väldigt aggressivt för att skydda vår hand och även testa om vår motståndare också har träffat stegen fast den bättre. Om han kontrahöjer har han den antagligen. Om du blir synad kan det också vara ett tecken på att han har den men att han slowspelar den. Beten här bör vara lika stor som potten ungefär.
Att floppa en färg - När du floppat färgen kommer det vara väldigt svårt att få med dig spelare då de är rädda när det ligger tre kort i samma färg på bordet.

Att floppa en färg

Det är väldigt osannolikt att du floppar en färg (1 på 119 gånger). Det är mer sannolikt att du floppar ett färgdrag. När du floppat färgen kommer det vara väldigt svårt att få med dig spelare då de är rädda när det ligger tre kort i samma färg på bordet.

Vår bästa chans att vinna en någorlunda pott här är ifall vår motståndare har floppat en lägre färg.

 • Nötfärgen / hög färg – Slowspela och hoppas att din motståndare har träffat eller kommer träffa en lägre färg.
 • Lägre färg – Spela mer aggressivt för att skydda din färg mot någon som kan sitter på ett drag som ger honom en bättre färg än din. Om du blir kontrahöjd eller om din motståndare betar aggressivt måste du ha i åtanke att han kan sitta på en bättre färg än dig och att du kanske måste lägga den handen.
Att floppa en kåk - Att floppa en kåk är väldigt bra. Dock kan din motståndare vara misstänksam då det ligger ett par på bordet.

Att floppa en kåk

Att floppa en kåk är väldigt bra. Dock kan din motståndare vara misstänksam då det ligger ett par på bordet.

Det bästa sättet att spela en kåk är att göra en liten till mellan värdebet och hoppas på att din motståndare har träffat något på floppen vilken gör att han vill fortsätta spela.

Mot en väldigt tight spelare som kommer lägga sig om du höjer kan du slowspela och hoppas att han träffar något på turnen som kommer göra att han vill lägga in mer pengar i potten.

Om det ligger ett drag på bordet vill vi försöka ge din motståndare de rätta oddsen för att syna så var säker på att beta litet så han har de oddsen. Om din motståndare träffar draget kan det leda till en stor pott. Dock kommer vi vinna den med vår kåk.

Att floppa ett fyrtal - Det första du bör göra är att sluta hoppa av glädje att ha floppat ett fyrtal och koncentrera dig på hur du får ut så mycket pengar som möjligt ur denna monsterhand.

Att floppa ett fyrtal

Det första du bör göra är att sluta hoppa av glädje att ha floppat ett fyrtal och koncentrera dig på hur du får ut så mycket pengar som möjligt ur denna monsterhand.

Generellt sett är det bäst att slowspela en hand som denna och hoppas att någon lägger in pengar i potten med en svagare hand eller med en bluff. Om någon höjer innan dig bör du endast syna. Visa inte din styrka än. Efter turnen eller rivern kan du börja höja för att bygga upp potten mer.

Poker Bankrulle Utmaning: Fas 5

 • Insatser: $0.02/$0.04
 • Inköp: $4 (100 x BB)
 • Ursprunglig Bankrulle: $63
 • Mål: $20 (5 x Buy In)
 • Bankrulle mål: $83
 • Beräknade Sessioner: 5

Använd denna övning att överväga den verkliga styrkan i din hand och hur man kan utvinna det maximala värdet av alla potter där du har den vinnande handen. Glöm inte de övriga grunderna för din strategi men bygger vi steg för steg och du bör nu konsolidera alla dina nya kunskaper på det sätt du spelar vid borden.