Poker Starthänder: Hur Inte för att vara en fisk

Poker Starthänder - Nu när du förstår vikten av position och aggressivitet kommer vi att titta på vilka starthänder vi ska spela ur vilken position.

Nu när du förstår vikten av position och aggressivitet kommer vi att titta på vilka starthänder vi ska spela ur vilken position.

Detta är det område där oerfarna spelare blir fisk, helt enkelt genom att inte ha förmågan att vika svaga händer före floppen. Du kan spara mycket pengar på det här stadiet av handen bara genom att helt enkelt välja att inte spela.

Vikten av Starthänder

Som ni vet poker är ett spel av matematik och sannolikhet. Det är därför möjligt att veta vilka starthänder som är mest sannolika att vinna en hand och detta är statistiskt bevisats i många studier. Dessa studier har kunnat rangordna starthänder beroende på hur sannolikt det är att vinna handen mot ett slumpmässigt urval av motståndarens starthänder.

Starthänder

Genom att starta Hand menar vi de två hålkort som delas ut till dig i början av varje hand.

Eftersom vi nu vet vilka är de bästa starthänderna i poker då kan vi tillämpa denna kunskap till vår strategi. Kom ihåg att när vi spelar en hand, vill vi spela med oddsen till vår fördel, och genom att selektivt välja vilka starthänder som vi spelar kan vi säkerställa detta.

Självklart, om vi bara väntade på de två eller tre bästa poker starthänder då vi skulle faktiskt inte spela många händer som sannolikheten för dessa kort som delas ut är bara då och då.

Så vi kombinerar positionsbegreppet med vår starthand koncept, för att tillåta oss att bara spela en smal starthand urval när ur position och att spela ett bredare utbud av starthänder när vi är på plats. Därför fördelen av att spela i läge gör upp för de svagare starthänder som vi kan spela.

Grupper av starthänder

Du kan titta på alla de statistiska uppgifter och undersökningar, men vi har tagit allt arbete ut det åt dig. Följande avsnitt är en viktig del av din strategi och du bör öva välja rätt åtgärder före floppen med hjälp av poker starthänder diagrammet nedan.

Vi har valt ut 46 olika händer som vi kommer att spela beroende på position och situation vi är i. De 46 händer har separerats i 8 grupper heter Grupp A till H. Grupp A är de starkaste händerna i poker som bygger på statistik och grupp H är de svagaste händer att vi är villiga att spela. Naturligtvis finns det många fler handkombinationer svagare än händerna i Grupp H, men vi är inte intresserad av att spela med dem och de kommer att vikas in i skiten direkt.

Grupp A

AA

KK

AKs

Grupp B

AK

QQ

Grupp C

JJ

TT

Grupp D

AQs

AQ

AJs

99

88

Grupp E

AJ

ATs

KQs

77

66

55

Grupp F

AT

KQ

KJs

QJs

44

33

22

Grupp G

A9s to A2s

KTs

QTs

JTs

J9s

T9s

98s

Grupp H

KJ

KT

QJ

J8s

T8s

87s

76s

Det lilla ‘s’ et som du ser efter vissa händer står för att korten är suited (i samma färg). ‘AJs’ skulle kunna stå för tillexempel Aclubs Jclubs likaså skulle ‘AJ’ kunna stå för Adiamonds Jspades

Ta en minut och titta igenom alla händer i varje grupp. Du behöver inte memorera dem eftersom du hela tiden har tabellen tillgänglig. Efter ett tag kommer du börja komma ihåg vilka starthänder som tillhör vilken grupp.

Poker Händelsetabeller

Ok, så nu har vi vårt utbud av 46 händer, och har delat in dem i 8 grupper baserat på styrka, nu vad? Jo vi kommer inte bara automatiskt spela något av dessa 46 händer när de delas ut till oss kommer vi att göra ett beslut baserat på det läge vi befinner oss i, och den situation vi står inför vid bordet.

När vi är i sen position kommer vi att spela ett bredare spektrum av grupper och ur position kommer vi bara spela de starkare grupperna. Likaså när motståndarna har visat styrka vid bordet genom att höja kommer vi bara spela de bättre korten mot dem.

Det finns tre diagram, OHÖJD, HÖJD och BLINDSEN. Våra Action diagram, och visa oss vad du ska göra när vi har en hand i en av starthand grupperna.

De tre tabellerna är:

 • OHÖJD – När alla spelare innan dig antingen har lagt sig eller synat stora blinden.
 • HÖJD – När någon som agerar innan dig har höjt.
 • BLINDSEN – När du antingen sitter på lilla blinden eller stora blinden och någon innan dig har höjt.
OHÖJD
När alla spelare innan dig antingen har lagt sig eller synat stora blinden
Action Tidig Position Mellan Position Sen Position
Höjning A B C D A B C D E A B C D E F
Syna en Kontrahöjning B C C C D
Kontrahöj en Kontrahöjning A A B A B
Syna stora Blinden (om flervägspott) F G G H
HÖJD
När någon som agerar innan dig har höjt
Action Tidig Position Mellan Position Sen Position
Kontrahöj A B A B A B
Syna C C C D
BLINDSEN
När du antingen sitter på lilla blinden eller stora blinden och någon innan dig har höjt
Action Upphöjd från Tidig Position Upphöjd från Mellan Position Upphöjd från Sen Position
Ohöjd Blinds – Spela som om du var i sen position i ohöjd diagrammet
Kontrahöj A A B C A B C D
Syna B C D D E E F

För att använda tabeller, följ bara dessa steg:

 1. Vilken grupp är din starthand i? Om det inte är i någon grupp då du lägger dig.
 2. Vilka Situationen är du i? Välj ett av de tre tabeller är relevanta för den situation du befinner dig i.
 3. Vilken position är du i? Titta på den kolumn i tabellen för den position du befinner dig i.
 4. Starthänder grupp visas inte? Om din starthand grupp inte visas i den kolumnen, då du lägger dig.
 5. Starthand grupp visas? Om din starthand grupp brev visas därefter vidta de action som diagrammet visar dig.

De olika dragen i varje tabell är:

 • Höjning – Gör den första höjningen
 • Syna – Syna en person som har höjt
 • Kontrahöj – Kontrahöj en person som har höjt
 • Syna en Kontrahöjning – Syna någon som kontrahöjer din ursprungliga höjning
 • Kontrahöj en Kontrahöjning – Kontrahöj någon som kontrahöjde din ursprungliga höjning.
 • Syna stora Blinden – Syna bara stora blinden. Även känt som att “limpa”.

 

Snabbreferens

Jag förväntar mig inte att du ska memorera alla starthand grupperna och åtgärdstabeller. Sättet att lära dem är genom att sätta dem i praktiken och sedan med tiden kommer du att börja memorera dem. Men till att börja med, kan du hänvisa till listorna medan du spelar.

Du kan antingen bara bokmärke och dra denna sida upp varje gång du spelar eller vi har ett par andra metoder för att göra ditt liv lite enklare.

Ett snyggt och prydligt, A4 starthand diagram som du kan skriva ut och hålla framför dig för snabb referens när du spelar.

Utskriftsvänligt format Starthänder Tabell

Ett snyggt och prydligt, A4 starthand diagram som du kan skriva ut och hålla framför dig för snabb referens när du spelar.

För att ladda ner Starthänder Tabell högerklicka på länkarna och välj “spara mål som”.

För att läsa och skriva ut detta behöver du Acrobat Reader. Om du inte har detta installerat kan du ladda ner det helt gratis här.

 

Använd detta som datorns skrivbordsunderlägg. Bilden är designad så att du kan flytta pokerfönstret medan du spelar över Pokerprofessor logon så att du kan se alla tabeller medan du spelar.

Starthänder Tabell dator Skrivbordsunderlägg

Använd detta som datorns skrivbordsunderlägg. Bilden är designad så att du kan flytta pokerfönstret medan du spelar över Pokerprofessor logon så att du kan se alla tabeller medan du spelar.

För att ladda ner Starthänder Skrivbordsunderlägg högerklicka på länkarna och välj “spara mål som”.

Om du vill ange som din skrivbordsunderlägg, högerklickar på bilden och väljer “Använd som skrivbordsunderlägg”.

Tapeten är optimerad för en stationär skärmstorlek på 1920×1080 eftersom det är det vanligaste. Det bör fungera med de flesta andra skrivbordsstorlekar samt fönster ska automatiskt ändra storlek på det åt dig.

Exempel på starthänder

Låt oss titta på några exempel på starthänder och gå igenom vad tabellerna talar om för oss hur vi ska agera.

Exempel 1

Du sitter i tidig position och har blivit tilldelad Adiamonds Jclubs. Du först ut att agera och ingen har satsat något innan.

 • Vilken grupp tillhör min hand? – AJ är en grupp E hand.
 • Har någon höjt innan mig? – Nej, jag är den första att agera så handen är OHÖJD.
 • Vilken position är jag i? – Tidig position.

Utifrån dessa svar på frågorna ska vi titta på tabellen OHÖJD i händelsetabellen och titta på kolumnen för tidig position. Du ser nu att vi inte ska spela en grupp E hand ur tidig position så lägger den här handen.

Exempel 2

Du sitter i tidig position och har blivit tilldelad Aspades Khearts. Du är först ut att agera och ingen har satsat något innan.

 • Vilken grupp tillhör min hand? – AK är en grupp B hand.
 • Har någon höjt innan mig? – Nej, jag är den första att agera så handen är OHÖJD.
 • Vilken position är jag i? – Tidig position.

Utifrån dessa svar på frågorna ska vi titta på tabellen OHÖJD i händelsetabellen och titta på kolumnen för tidig position. Du ser nu att vi ska höja när vi sitter med en grupp B hand (hur mycket vi ska höja ska vi titta närmare på i nästa sektion).

Exempel 3

Du sitter i mellanposition och har blivit tilldelad Adiamonds Ahearts. En spelare i tidig position har höjt upp potten till 3 gånger stora mörk.

 • Vilken grupp tillhör min hand? – AA är en grupp A hand.
 • Har någon höjt innan mig? – Ja, den har blivit HÖJD.
 • Vilken position är jag i? – Mellanposition.

Utifrån dessa svar på frågorna ska vi titta på tabellen HÖJD i händelsetabellen och titta på kolumnen för mellanposition. Du ser nu att vi bör kontrahöga när vi sitter med en grupp A hand (hur mycket vi ska höja ska vi titta närmare på i nästa sektion).

Exempel 4

Du sitter i mellanposition och har blivit tilldelad 9hearts 9spades. En spelare i tidig position har höjt upp potten till 3 gånger stora mörk.

 • Vilken grupp tillhör min hand? – 99 är en grupp D hand.
 • Har någon höjt innan mig? – Ja, den har blivit HÖJD.
 • Vilken position är jag i? – Mellanposition.

Utifrån dessa svar på frågorna ska vi nu titta på tabellen HÖJD i händelsetabellen och titta på kolumnen för mellanposition. Du ser nu att vi inte ska spela en hand som har blivit höjd om vi sitter på en grupp D hand. Vi lägger alltså denna hand.

Exempel 5

Du sitter i sen position och har blivit tilldelad 8diamonds 7diamonds. Två spelare innan dig har agerat och endast limpat in och synat stora blinden.

 • Vilken grupp tillhör min hand? – 87s är en grupp H hand.
 • Har någon höjt innan mig? – Nej den är OHÖJD.
 • Vilken position är jag i? – Sen position.

Utifrån dessa svar på frågorna ska vi nu titta på tabellen OHÖJD i händelsetabellen och titta på kolumnen för sen position. Du ser nu att vi får syna en flervägspott med en grupp H hand (fler spelare är med i potten). Eftersom två spelare redan har synad mörkarna och de som sitter på mörkarna också antagligen kommer att syna/checka kan vi syna handen och fortsätta spela. Vi ska alltså syna mörken i detta läge.

 

Hur mycket ska jag höja?

En inledande höjning är vanligtvis mellan 3 och 4 gånger stora mörken. Någonstans däromkring är okej att höja. Nedan följer en guide till hur mycket du ska höja:

 • När du är TIDIG POSITION Höj 4 gånger stora mörken
 • När du är MELLANPOSITION Höj 3,5 gånger stora mörken
 • När du är SEN POSITION Höj 3 gånger stora mörken

Du bör variera dina höjningar ibland så att motståndarna in ser ett mönster i hur du satsar. Tabellen ovan kan dock vara en generell guide för dig medan du vänjer dig med din nya strategi.

Anledningen till att vi höjer mer i tidig position är för att vi i en svår position och vi vill sätta så mycket press som möjligt på våra motståndare.

Hur mycket ska jag kontrahöja?

En kontrahöjning brukar vanligtvis variera mellan 2 och 4 gånger höjningen. Nedan följer en guide till hur mycket du ska kontrahöja med:

 • När potten blivit höjd från TIDIG POSITION Höj med 2 gånger den ursprungliga höjningen
 • När potten blivit höjd från MELLANPOSITION Höj med 3 gånger den ursprungliga höjningen
 • När potten blivit höjd från SEN POSITION Höj med 4 gånger den ursprungliga höjningen

Anledningen till detta är att det är större sannolikhet att en spelare i sen position har höjt med en svagare hand än en spelare i tidig position.

Öva Tid

Jo, det var en lång lektion och en hel del att ta i. Var inte orolig, med praktiken det börjar bli självklart, och det är precis vad du ska göra nu med den första etappen av din bankrulle utmaning.

Poker Bankrulle Utmaning: Fas 1

 • Insatser: $0.02/$0.04
 • Inköp: $3 (75 x BB)
 • Ursprunglig Bankrulle: $25
 • Mål: $3 (1 x Buy In)
 • Bankrulle mål: $28
 • Beräknade Sessioner: 1

Med hjälp av denna övning vänjer du dig med vilka händer du ska spela och vilka du inte ska spela med hjälp av starthandstabellen. Du bör också vänja dig att kunna veta vilken position du sitter i vid bordet. Bli inte för överväldigad på den här nivån av kursen. Spela klokt och kom ihåg att någon runt bordet kan ha en bättre hand än du. Vi ska lära oss mer om hur man satsar efter floppen senare i kursen.